نشست و برخاست هواپیما در فرودگاههای کشور کاهش یافت

بر اساس آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نشست و برخاست هواپیما ۱درصد کاهش یافته است و معراج و زاگرس بیشترین پروازهای ابطال‌شده را داشته‌اند.

مطابق آمار منتشرشده از سوی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نیمه نخست امسال ۱۶۵ هزار و ۷۴۶ نشست و برخاست برای پروازهای مسافری انجام شده که در مقایسه با ۱۶۶ هزار و ۷۶۳ نشست و برخاست نیمه نخست سال گذشته رشد منفی یک درصدی داشته است.

در اعزام و پذیرش مسافر نیز عملکرد فرودگاه‌‌ها منفی شده است؛ در نیمه نخست امسال ۱۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۱۱۶ نفر از طریق حمل‌ونقل هوایی مسافری جابه‌جا شده‌اند، این در حالی است که در شش ماه اول سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۹ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۴۰۶ نفر جابه‌جا شده بودند. جابه‌جایی بار در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً تغییری نداشته است.

همچنین در بخش تأخیرات پروازی، هواپیمایی “اروان” و چابهار به‌ترتیب با ۵۰ و ۴۶ درصد بیشترین تأخیر پروازهای خروجی ۳۰ دقیقه و بیشتر را داشته‌اند.

بین شرکت‌های هواپیمایی داخلی، معراج با ۱۳۴ دقیقه بیشترین متوسط تأخیر را به نام خود ثبت کرده است، پس از این شرکت ایران‌ایر با ۱۲۴ دقیقه قرار دارد.

کمترین متوسط زمان تأخیر پروازهای تأخیردار نیز با ۵۳ دقیقه مربوط به هواپیمایی سپهران است. این شرکت در شهریور ماه ۶۵۵ پرواز انجام داده که ۲۵ درصد آن (۱۶۴ پرواز) با تأخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر انجام شده است.

در بخش پروازهای ابطال‌شده نیز هواپیمایی معراج و زاگرس به‌ترتیب با ۷۶ و ۷۳ درصد در صدر قرار گرفته‌اند. هواپیمایی طوس‌ایر و یزد ایر با صفر و ۵ درصد بهترین عملکرد را داشته‌اند.

انتهای پیام/